تبلیغات
ریاضی - شیوه های جدیدآموزشی دراروپا
پنجشنبه 10 تیر 1389

شیوه های جدیدآموزشی دراروپا

   نوشته شده توسط: فاطمه اصفهانی    

همه ما برای آن كه دیگری سخنمان را بشنود، باور كند، بپذیرد و یا رد كرده و به بحث و گفت وگو با ما بنشیند نیازمند كلامی شیوا و روشی مناسب برای بیان احساسات، عقاید و تفكرات مان هستیم؛ شیوه و كلامی كه نه تنها ویژه ما است بلكه با احساسات، عواطف و عقاید طرف مقابل نیز همخوانی دارد، كه اگر جز این باشد، برقراری ارتباط ناممكن است.

  آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی كه ارتباطی منطقی چه از جهت كلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود، فرایند آموزش و آموختن محال و غیرممكن بوده و بی تردید به شكست می انجامد..آن چه در پی می آید شیوه های جدید آموزشی به منظور برقراری ارتباط بیشتر و بهتر میان آموزگار و دانش آموز است؛ این شیوه ها اكنون یكی از رایج ترین شیوه های آموزشی در كشورهای اروپایی و آمریكا است.

روانشناسان معتقدند آن چه كودك را به فراگیری بیشتر و بهتر تشویق می كند، اشتیاق او برای حضور در كلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است، به این معنی كه دانش آموز حضور فعال در كلاس را نوعی آزادی تلقی كرده و این آزادی او را برای حضور در كلاس مشتاق می كند.

پژوهشگران مركز مطالعات آموزشی یونیسف (Unicef)  با مطالعه برروی شیوه های مختلف آموزشی دریافتند بهترین شیوه های آموزشی كه می تواند به نحو مؤثری ارتباط بین آموزگار، دانش آموز و مباحث درسی را تداوم بخشد عبارت است از:

آموزش گروهی، آموزش مستقیم، آموزش مستقل یا غیروابسته و آموزش تركیبی یا مختلط.

انتخاب هریك از این شیوه ها بسته به استقبال دانش آموزان و توانایی اجرای صحیح برنامه آموزشی توسط آموزگاران داشته و بهترین ملاك برای تشخیص شكست یا پیروزی طرح، راندمان كاری و فراگیری دانش آموزان است.

با گروه بندی فراگیران به گروه های كوچك، برقراری ارتباط بین افراد یك گروه و ارتباط آنها با آموزگار بهتر و دقیق بوده و امكان فراگیری دقیق آموزه ها میسر می شود. تشریك مساعی و كنترل دقیق عملكرد هر دانش آموز توسط اعضای هر گروه، تسریع فعالیت ها را به دنبال داشته و از سردرگمی و كلافگی دانش آموزان و آموزگار به طرز چشمگیری می كاهد.

در آموزش به شیوه گروهی نتایج مطلوبی به این شرح حاصل می شد:
فراگیران با توانایی های متفاوت آموزشی در یك گروه قرار می گیرند به این ترتیب که مشاركت، فعالیت و دستیابی به هدف با تبادل اطلاعات و سرپرستی یك نفر در هر گروه انجام می گیرد.

به جهت تفاوت در استعدادها و توانایی های دانش آموزان در هر گروه، هر شخص  می تواند از استعداد و توانایی خود در جهت پیشبرد اهداف گروه استفاده كند. به طور مثال فردی كه از جهت نوشتن یا خواندن سرامد افراد گروه است می تواند در این زمینه، گروه را به موفقیت رسانده و فعالیت گروه را هدفمند سازد.

 فراگیران با توانایی های مشابه می توانند در یك گروه جای بگیرند؛ به این ترتیب هر گروه با تمركز بر فعالیتی كه آموزگار به عهده آنها گذاشته، توانایی های خود را نشان داده و می توانند با تبادل نظر با سایر گروه ها به نتیجه مطلوب دست یابند..

به طور مثال هر گروه می تواند با مطالعه یك داستان در زنگ انشاء به مفاهیم جدیدی دست یافته و نكات تازه را در اختیار كلاس قرار دهد.

            به تازگی در كشورهای اروپایی از شیوه اختلاط دانش آموزان پایه های مختلف آموزشی بهره می برند؛ در این شیوه دانش آموزان مقاطع بالاتر كه در یك گروه قرار می گیرند، نكات تازه ای را به دانش آموزان مقاطع پایین تر كه در گروه دیگری جای می گیرند، می آموزند. دانش آموزان با علایق مشابه می توانند در یك گروه قرار گرفته و با یكدیگر فعالیت کنند.

این شیوه گروه بندی به ویژه در دروس عملی بسیار مفید است به طور مثال در درس جغرافی علاقه مندان به پژوهش در زمینه آفریقای جنوبی می توانند در یك گروه جای گرفته و فعالیت عملی درس جغرافی را انجام بدهند.

با گروه بندی دانش آموزان رهبری و هدایت دانش آموزان برای آموزش آسان تر و دقیق تر صورت می گیرد. با این شیوه هر دانش آموز فرصت ابراز وجود، ارائه نظرداشته و دانش آموز به صورت مؤثر و كارا مفاهیم درسی را می آموزد.

از سوی دیگر دانش آموز می تواند در حین فعالیت گروهی به تجربه های جدیدی نیز دست یابد.روان ناسان معتقدند فعالیت گروهی قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموز را نیز تقویت می كند.

ب:آموزش مستقیم 

آموزش مستقیم نیز یكی دیگر از شیوه های آموزشی مفید و كارا است.

در این شیوه آموزگار به عملكرد دانش آموزان در گروه های بزرگ تر نظارت دارد.

برای اجرای بهتر این شیوه آموزشی به این نكات توجه كنید:

 آموزگار با ارائه مطلبی جدید در كلاس به صورت كلی، ذهن دانش آموز را به سوی موضوع جدید سوق داده و بحث را به صورت گروهی در كلاس مطرح و دنبال می كند. به دنبال طرح مسأله دانش آموزان نظرات خود را بیان می كنند و بحث آغاز می شود؛ می توان برای نتیجه گیری بهتر دانش آموزان را گروه بندی كرد تا پس از شروع بحث با تمركز بیشتر موضوع دنبال شود.

آموزگار با طرح پرسش با گره افكنی و به چالش كشاندن ذهن دانش آموزان، آنها را برای ورود به بحث آماده می كند. به طور مثال برای درگیر كردن ذهن دانش آموزان با مبحث جدید درس علوم پرسشی را مطرح كرده و مسأله را با دانش آموزان به بحث می كشاند.

طرح معما نیز روش مناسبی برای شروع بحث است. بحث و تبادل نظر درباره موضوع ها، شیوه ای برای ارزیابی آموزه های قبلی و غنای اطلاعاتی دانش آموزان است.

به عبارتی دانش آموزان با بحث و گفت وگو به آموزه های پیشین خود مراجعه كرده و آنها را بار دیگر مرور می كنند.
-   آموزش مستقیم شیوه ای برای حضور فعال دانش آموزان و جلوگیری از خود محوری آموزگار است.
پژوهشگران معتقدند شیوه آموزشی خنثی یا خود محوری آموزگار در كلاس، ناكارآمدترین شیوه آموزشی است؛ چرا كه ذهن دانش آموز به هیچ وجه فعال نشده و فرصتی برای شكوفایی ذهن و تصحیح اشتباهات احتمالی جای گرفته در ذهن ندارد. دانش آموز زمانی به خوبی مطالب درسی را فرا می گیرد كه در فعالیت گروهی و یا بحث و گفت وگو شركت كرده و ذهن خود را فعال كند.

ج: آموزش مستقل یا غیروابسته                                     

راگیری مستقل و غیروابسته یكی از نشانه های بلوغ فكری دانش آموزان و نشان دهنده انگیزه آنها برای آموزش به شیوه ای نو، با تمركز بر شیوه های آموزشی جدید و استفاده از منابع اطلاعاتی جدید در آموزش و فراگیری مفاهیم درسی است.

آموزش مستقل به معنای فراگیری مطالب جدید از كتاب های غیردرسی، نوشتن مطالب جدید و یادداشت برداری از آموزه ها و عكس برداری و یا نقاشی كردن از مفاهیم آموخته شده است. دانش آموز ممكن است با تمركز بر یكی از دروسی كه به آنها علاقه بیشتری دارد، شیوه هایی چون: تمرین های فوق برنامه، پژوهش، جمع آوری اطلاعات، تهیه گزارش و... را خود به خود انتخاب كرده و با راهنمایی آموزگار، اطلاعات خود را در باره موضوع مورد علاقه اش تكمیل كند.

در بسیاری از مدارس ابتدایی اروپا، آموزگار با انتخاب زمان مناسبی موسوم به

 زمان انتخاب در برنامه هفتگی دانش آموز، فرصت مطالعه آزاد را برای او فراهم می كند تا دانش آموز در این فرصت مشخص، علایق خود را با طراحی ماكت(مدل) ، نقاشی، فعالیت های پژوهشی، بازدیدهای علمی و... دنبال كرده و تكمیل كند و در پایان هر ماه دانش آموز شرح كاملی از فعالیت ها، پیشرفت ها، مشكلات و...

خود را به صورت كتبی به آموزگار ارائه می كند تا آموزگار به نقاط ضعف و قوت دانش آموز دست یافته و دانش آموز را برای دستیابی به هدف یاری كند.

برای دستیابی به نتایج بهتر در شیوه آموزش مستقل به این نكات توجه كنید:
ـ محیطی را برای آموزش فراهم كنید كه به برانگیخته شدن حس كنجكاوی دانش آموزان كمك كند.
 ـ با جمع آوری منابع اطلاعاتی و یا تجهیزات كمك آموزشی در دسترس ترین مكان ممكن چون كلاس درس، كتابخانه مدرسه، آزمایشگاه و..دانش آموزان را به پژوهش تشویق كنید.

ـ در دسترس بودن منابع اطلاعاتی چون انواع دایره المعارف ها، بازی ها و سرگرمی های علمی، كتب كمك آموزشی و...

راهی برای تحریك ذهن كنجكاو كودك به سوی تحقیق و پژوهش است.

 ـ راهی برای برقراری ارتباط بین آموزه های قبلی و جدید دانش آموزان فراهم كنید  

ـ فعالیت ها و پژوهش های فوق برنامه را همسو با مباحث درسی انتخاب كنید. 

  ـ كلیه مهارت هایی كه فراگیران را برای آموزش مستقل و انفرادی آماده و آزموده می كند. زمینه سازحضور آنها در جمع و فعالیت های گروهی است.

د ـ آموزش تركیبی یا مختلط  :

نوع آموزش استشیوه آموزشی تركیبی، شیوه ای شامل مجموع شیوه های آموزشی پیشین با تمركز با نیاز فراگیران به  این معنی كه گاه نیاز است تا برای آموزش بهتر دو یا سه شیوه آموزشی اتخاذ شود تا آموزش به بهترین شیوه صورت گیرد.

برای آن كه از این شیوه به نحو احسن استفاده كنید، ابتدا به این پرسش ها در ذهن خود پاسخ دهید؛
 ـ كدام یك از شیوه های آموزشی برای شروع، ادامه و خاتمه كلاس درس كارآمد است؟
 ـ سطح فراگیری دانش آموزان در چه سطحی بوده و برای آموزش به كدام شیوه نیاز دارند؟
 ـاستفاده از چه نوع وسایل و تجهیزات كمك آموزشی برای آموزش مفاهیم درسی مورد نیاز بوده و پاسخگوی نیاز دانش آموزان است؟

 ـ فراگیران با چه شیوه ای درگیر نكات درسی شده و به فراگیری مباحث درسی علاقه مند می شوند؟
 ـ چه شیوه ای می تواند شیرینی و لذت ابتدای بحث را تداوم بخشیده و ذهن فراگیران را به كنكاش وادارد؟

پس از پاسخ به این پرسش ها، طرح آموزشی یا طرح های آموزشی را در ذهن خود انتخاب كرده و به مرحله اجرا گذارید.

گاه لازم است ابتدای بحث را به یك شیوه آغاز كرده و برای تداوم بحث از شیوه های دیگر استفاده كنید.

 و كلام پایانی؛ پژوهشگران معتقدند انتخاب شیوه صحیح و مطابق با نیازهای ذهنی- آموزشی دانش آموزان مهم ترین نكته در آموزش صحیح و علاقه مند كردن دانش آموزان به فراگیری و تداوم فراگیری آموزه ها است.


www.authorstream.com
دوشنبه 18 شهریور 1398 03:30 ب.ظ
You are my inhalation, I have few web logs and infrequently
run out from post :).
www.sandiegoreader.com
یکشنبه 17 شهریور 1398 04:43 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll definitely return.
busy polska belgia
پنجشنبه 17 مرداد 1398 06:22 ق.ظ
This is a good tip particularly to those new to
the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one.
A must read post!
Como Aumentar O Pinto
سه شنبه 8 مرداد 1398 07:01 ب.ظ
Hey there, I think your site might be having
browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it
looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!
como aumentar o pinto
سه شنبه 8 مرداد 1398 02:05 ب.ظ
It's going to be end of mine day, but before finish I am reading this fantastic article to increase my knowledge.
cheap generic cialis canadian pharmacy
دوشنبه 3 تیر 1398 04:53 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well.
cialis ahumada cialis 20mg viagra vs cialis cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis 20mg uk cialis venta a domicilio acheter du cialis a geneve price cialis per pill cialis generico viagra cialis levitra
http://lfeathniro.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 10:17 ب.ظ

Perfectly spoken indeed! .
effetti del cialis generic cialis 20mg tablets generic cialis 20mg tablets walgreens price for cialis cialis 5 mg effetti collateral cost of cialis cvs buy brand cialis cheap buy online cialis 5mg side effects for cialis costo in farmacia cialis
http://tiatiale.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:26 ق.ظ

Incredible a lot of useful information!
il cialis quanto costa interactions for cialis brand cialis nl cialis generico postepay how do cialis pills work cialis 5 mg para diabeticos try it no rx cialis cialis therapie generic cialis 20mg uk generic cialis tadalafil
cialis buy online pharmacy
جمعه 31 خرداد 1398 01:42 ب.ظ

Perfectly voiced genuinely! .
the best site cialis tablets generic cialis at walmart cialis generico cialis kaufen cialis flussig cialis dosage cialis generique 5 mg effetti del cialis when will generic cialis be available cialis super acti
cialis and bph
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:47 ب.ظ

Wow lots of awesome material!
cialis for daily use cialis daily reviews purchasing cialis on the internet cialis coupons prices on cialis 10 mg cialis professional from usa cialis coupons printable cialis 20mg canada discount drugs cialis cialis tablets
http://ewinid.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Thanks. Awesome information!
purchasing cialis on the internet cialis great britain calis cialis reviews acheter cialis meilleur pri we choice cialis uk canadian discount cialis buy original cialis try it no rx cialis cialis dosage recommendations
cialis once a day
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:48 ق.ظ

Really a good deal of useful knowledge.
cialis side effects dangers cialis online can i take cialis and ecstasy cialis arginine interactio only best offers 100mg cialis cialis prezzo al pubblico acquistare cialis internet cialis pills boards prezzo cialis a buon mercato viagra cialis levitra
how to buy cialis without a prescription
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:31 ب.ظ

Thank you. Useful stuff.
click here cialis daily uk cialis daily reviews cialis 5 effetti collaterali cialis generika online cialis prices on cialis 10 mg cialis pills price each i recommend cialis generico comprar cialis 10 espa241a cialis sans ordonnance
http://compratli.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:02 ب.ظ

You definitely made the point!
40 mg cialis what if i take generic cialis tadalafil cialis super acti cialis usa cost cialis farmacias guadalajara achat cialis en itali price cialis best click here to buy cialis generic cialis 20mg uk preis cialis 20mg schweiz
cheapest generic viagra cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:03 ق.ظ

Thanks, Good information!
cialis generico in farmacia buy cheap cialis in uk generic cialis levitra cialis generico en mexico cialis australia org cialis prezzo al pubblico cialis authentique suisse cialis daily dose generic cialis tablets australia tadalafil
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:16 ق.ظ

Good posts. Thanks a lot.
low dose cialis blood pressure cialis side effects dangers american pharmacy cialis acquisto online cialis cialis for sale non 5 mg cialis generici cialis online holland cialis billig order a sample of cialis try it no rx cialis
Online cialis
جمعه 24 خرداد 1398 08:56 ب.ظ

You actually reported this wonderfully.
cialis cuantos mg hay cialis from canada we like it cialis price cialis 5 effetti collaterali cialis online precios cialis peru ou trouver cialis sur le net generic cialis side effects for cialis we recommend cialis info
Buy cialis
جمعه 24 خرداد 1398 06:49 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of content!

cialis 20 mg canadian drugs generic cialis cialis kaufen bankberweisung cialis generique 5 mg cialis online deutschland generico cialis mexico cialis canadian drugs dose size of cialis cialis canada on line weblink price cialis
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:35 ب.ظ

You have made the point!
how to buy cialis online usa generic for cialis cialis 10mg prix pharmaci only here cialis pills buy cialis sample pack cialis patentablauf in deutschland cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription cialis professional from usa tadalafil tablets
cialis pills sale
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:58 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate this.
safe site to buy cialis online import cialis we use it cialis online store cialis generic availability cialis free trial cialis for bph cialis generico milano how to buy cialis online usa click here to buy cialis buy online cialis 5mg
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 03:48 ق.ظ

You said it perfectly..
brand cialis nl buy cialis online legal cialis taglich cialis manufacturer coupon cialis soft tabs for sale cialis prices we like it cialis price cialis kaufen bankberweisung cialis mit grapefruitsaft cialis vs viagra
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 09:43 ب.ظ

Beneficial information. Kudos!
buy online cialis 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis side effects dangers cialis free trial buying cialis on internet cialis soft tabs for sale we use it 50 mg cialis dose cialis farmacias guadalajara costo in farmacia cialis viagra or cialis
erectile pills from canada
شنبه 7 اردیبهشت 1398 03:50 ق.ظ
webmd com erectile dysfunction http://viagralim.us webmd com erectile dysfunction !
Good day! I just would like to give you a big thumbs up for the great information you have got here on this post. I'll be coming back to your site for more soon.
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Wonderful tips. Appreciate it!
venta de cialis canada cialis kaufen wo cialis 10 doctissimo buy generic cialis cialis 100mg suppliers cialis manufacturer coupon generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg best price generic cialis at walmart cialis vs viagra
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Really quite a lot of awesome tips.
achat cialis en europe chinese cialis 50 mg cialis 05 cialis vs viagra cialis prezzo in linea basso if a woman takes a mans cialis best generic drugs cialis buying cialis on internet generic cialis tadalafil generic cialis review uk
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Reliable material. Thank you.
cialis online napol non 5 mg cialis generici enter site very cheap cialis trusted tabled cialis softabs online prescriptions cialis cialis from canada prices on cialis 10 mg cialis with 2 days delivery fast cialis online when will generic cialis be available
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 ب.ظ

You definitely made the point!
online prescriptions cialis generic cialis pro american pharmacy cialis only now cialis for sale in us dosagem ideal cialis how to purchase cialis on line cialis bula usa cialis online cialis 30 day sample safe dosage for cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 11:42 ق.ظ

You've made your point pretty well!!
free generic cialis generic cialis tadalafil tarif cialis france generic low dose cialis cialis 30 day sample cialis canada on line cialis sicuro in linea venta de cialis canada cialis kamagra levitra cialis generique 5 mg
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Whoa tons of very good advice.
cialis lilly tadalafi enter site very cheap cialis cialis prezzo di mercato where do you buy cialis we recommend cheapest cialis buy cheap cialis in uk acheter du cialis a geneve we recommend cialis best buy cialis 5mg prix canadian cialis
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:11 ق.ظ

Wow lots of fantastic tips.
cialis e hiv rezeptfrei cialis apotheke cialis diario compra tadalafil tablets we use it 50 mg cialis dose generic cialis soft gels cialis 30 day sample cialis 5mg billiger cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30