تبلیغات
ریاضی - شیوه های جدیدآموزشی دراروپا
پنجشنبه 10 تیر 1389

شیوه های جدیدآموزشی دراروپا

   نوشته شده توسط: فاطمه اصفهانی    

همه ما برای آن كه دیگری سخنمان را بشنود، باور كند، بپذیرد و یا رد كرده و به بحث و گفت وگو با ما بنشیند نیازمند كلامی شیوا و روشی مناسب برای بیان احساسات، عقاید و تفكرات مان هستیم؛ شیوه و كلامی كه نه تنها ویژه ما است بلكه با احساسات، عواطف و عقاید طرف مقابل نیز همخوانی دارد، كه اگر جز این باشد، برقراری ارتباط ناممكن است.

  آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی كه ارتباطی منطقی چه از جهت كلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود، فرایند آموزش و آموختن محال و غیرممكن بوده و بی تردید به شكست می انجامد..آن چه در پی می آید شیوه های جدید آموزشی به منظور برقراری ارتباط بیشتر و بهتر میان آموزگار و دانش آموز است؛ این شیوه ها اكنون یكی از رایج ترین شیوه های آموزشی در كشورهای اروپایی و آمریكا است.

روانشناسان معتقدند آن چه كودك را به فراگیری بیشتر و بهتر تشویق می كند، اشتیاق او برای حضور در كلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است، به این معنی كه دانش آموز حضور فعال در كلاس را نوعی آزادی تلقی كرده و این آزادی او را برای حضور در كلاس مشتاق می كند.

پژوهشگران مركز مطالعات آموزشی یونیسف (Unicef)  با مطالعه برروی شیوه های مختلف آموزشی دریافتند بهترین شیوه های آموزشی كه می تواند به نحو مؤثری ارتباط بین آموزگار، دانش آموز و مباحث درسی را تداوم بخشد عبارت است از:

آموزش گروهی، آموزش مستقیم، آموزش مستقل یا غیروابسته و آموزش تركیبی یا مختلط.

انتخاب هریك از این شیوه ها بسته به استقبال دانش آموزان و توانایی اجرای صحیح برنامه آموزشی توسط آموزگاران داشته و بهترین ملاك برای تشخیص شكست یا پیروزی طرح، راندمان كاری و فراگیری دانش آموزان است.

با گروه بندی فراگیران به گروه های كوچك، برقراری ارتباط بین افراد یك گروه و ارتباط آنها با آموزگار بهتر و دقیق بوده و امكان فراگیری دقیق آموزه ها میسر می شود. تشریك مساعی و كنترل دقیق عملكرد هر دانش آموز توسط اعضای هر گروه، تسریع فعالیت ها را به دنبال داشته و از سردرگمی و كلافگی دانش آموزان و آموزگار به طرز چشمگیری می كاهد.

در آموزش به شیوه گروهی نتایج مطلوبی به این شرح حاصل می شد:
فراگیران با توانایی های متفاوت آموزشی در یك گروه قرار می گیرند به این ترتیب که مشاركت، فعالیت و دستیابی به هدف با تبادل اطلاعات و سرپرستی یك نفر در هر گروه انجام می گیرد.

به جهت تفاوت در استعدادها و توانایی های دانش آموزان در هر گروه، هر شخص  می تواند از استعداد و توانایی خود در جهت پیشبرد اهداف گروه استفاده كند. به طور مثال فردی كه از جهت نوشتن یا خواندن سرامد افراد گروه است می تواند در این زمینه، گروه را به موفقیت رسانده و فعالیت گروه را هدفمند سازد.

 فراگیران با توانایی های مشابه می توانند در یك گروه جای بگیرند؛ به این ترتیب هر گروه با تمركز بر فعالیتی كه آموزگار به عهده آنها گذاشته، توانایی های خود را نشان داده و می توانند با تبادل نظر با سایر گروه ها به نتیجه مطلوب دست یابند..

به طور مثال هر گروه می تواند با مطالعه یك داستان در زنگ انشاء به مفاهیم جدیدی دست یافته و نكات تازه را در اختیار كلاس قرار دهد.

            به تازگی در كشورهای اروپایی از شیوه اختلاط دانش آموزان پایه های مختلف آموزشی بهره می برند؛ در این شیوه دانش آموزان مقاطع بالاتر كه در یك گروه قرار می گیرند، نكات تازه ای را به دانش آموزان مقاطع پایین تر كه در گروه دیگری جای می گیرند، می آموزند. دانش آموزان با علایق مشابه می توانند در یك گروه قرار گرفته و با یكدیگر فعالیت کنند.

این شیوه گروه بندی به ویژه در دروس عملی بسیار مفید است به طور مثال در درس جغرافی علاقه مندان به پژوهش در زمینه آفریقای جنوبی می توانند در یك گروه جای گرفته و فعالیت عملی درس جغرافی را انجام بدهند.

با گروه بندی دانش آموزان رهبری و هدایت دانش آموزان برای آموزش آسان تر و دقیق تر صورت می گیرد. با این شیوه هر دانش آموز فرصت ابراز وجود، ارائه نظرداشته و دانش آموز به صورت مؤثر و كارا مفاهیم درسی را می آموزد.

از سوی دیگر دانش آموز می تواند در حین فعالیت گروهی به تجربه های جدیدی نیز دست یابد.روان ناسان معتقدند فعالیت گروهی قدرت تجزیه و تحلیل دانش آموز را نیز تقویت می كند.

ب:آموزش مستقیم 

آموزش مستقیم نیز یكی دیگر از شیوه های آموزشی مفید و كارا است.

در این شیوه آموزگار به عملكرد دانش آموزان در گروه های بزرگ تر نظارت دارد.

برای اجرای بهتر این شیوه آموزشی به این نكات توجه كنید:

 آموزگار با ارائه مطلبی جدید در كلاس به صورت كلی، ذهن دانش آموز را به سوی موضوع جدید سوق داده و بحث را به صورت گروهی در كلاس مطرح و دنبال می كند. به دنبال طرح مسأله دانش آموزان نظرات خود را بیان می كنند و بحث آغاز می شود؛ می توان برای نتیجه گیری بهتر دانش آموزان را گروه بندی كرد تا پس از شروع بحث با تمركز بیشتر موضوع دنبال شود.

آموزگار با طرح پرسش با گره افكنی و به چالش كشاندن ذهن دانش آموزان، آنها را برای ورود به بحث آماده می كند. به طور مثال برای درگیر كردن ذهن دانش آموزان با مبحث جدید درس علوم پرسشی را مطرح كرده و مسأله را با دانش آموزان به بحث می كشاند.

طرح معما نیز روش مناسبی برای شروع بحث است. بحث و تبادل نظر درباره موضوع ها، شیوه ای برای ارزیابی آموزه های قبلی و غنای اطلاعاتی دانش آموزان است.

به عبارتی دانش آموزان با بحث و گفت وگو به آموزه های پیشین خود مراجعه كرده و آنها را بار دیگر مرور می كنند.
-   آموزش مستقیم شیوه ای برای حضور فعال دانش آموزان و جلوگیری از خود محوری آموزگار است.
پژوهشگران معتقدند شیوه آموزشی خنثی یا خود محوری آموزگار در كلاس، ناكارآمدترین شیوه آموزشی است؛ چرا كه ذهن دانش آموز به هیچ وجه فعال نشده و فرصتی برای شكوفایی ذهن و تصحیح اشتباهات احتمالی جای گرفته در ذهن ندارد. دانش آموز زمانی به خوبی مطالب درسی را فرا می گیرد كه در فعالیت گروهی و یا بحث و گفت وگو شركت كرده و ذهن خود را فعال كند.

ج: آموزش مستقل یا غیروابسته                                     

راگیری مستقل و غیروابسته یكی از نشانه های بلوغ فكری دانش آموزان و نشان دهنده انگیزه آنها برای آموزش به شیوه ای نو، با تمركز بر شیوه های آموزشی جدید و استفاده از منابع اطلاعاتی جدید در آموزش و فراگیری مفاهیم درسی است.

آموزش مستقل به معنای فراگیری مطالب جدید از كتاب های غیردرسی، نوشتن مطالب جدید و یادداشت برداری از آموزه ها و عكس برداری و یا نقاشی كردن از مفاهیم آموخته شده است. دانش آموز ممكن است با تمركز بر یكی از دروسی كه به آنها علاقه بیشتری دارد، شیوه هایی چون: تمرین های فوق برنامه، پژوهش، جمع آوری اطلاعات، تهیه گزارش و... را خود به خود انتخاب كرده و با راهنمایی آموزگار، اطلاعات خود را در باره موضوع مورد علاقه اش تكمیل كند.

در بسیاری از مدارس ابتدایی اروپا، آموزگار با انتخاب زمان مناسبی موسوم به

 زمان انتخاب در برنامه هفتگی دانش آموز، فرصت مطالعه آزاد را برای او فراهم می كند تا دانش آموز در این فرصت مشخص، علایق خود را با طراحی ماكت(مدل) ، نقاشی، فعالیت های پژوهشی، بازدیدهای علمی و... دنبال كرده و تكمیل كند و در پایان هر ماه دانش آموز شرح كاملی از فعالیت ها، پیشرفت ها، مشكلات و...

خود را به صورت كتبی به آموزگار ارائه می كند تا آموزگار به نقاط ضعف و قوت دانش آموز دست یافته و دانش آموز را برای دستیابی به هدف یاری كند.

برای دستیابی به نتایج بهتر در شیوه آموزش مستقل به این نكات توجه كنید:
ـ محیطی را برای آموزش فراهم كنید كه به برانگیخته شدن حس كنجكاوی دانش آموزان كمك كند.
 ـ با جمع آوری منابع اطلاعاتی و یا تجهیزات كمك آموزشی در دسترس ترین مكان ممكن چون كلاس درس، كتابخانه مدرسه، آزمایشگاه و..دانش آموزان را به پژوهش تشویق كنید.

ـ در دسترس بودن منابع اطلاعاتی چون انواع دایره المعارف ها، بازی ها و سرگرمی های علمی، كتب كمك آموزشی و...

راهی برای تحریك ذهن كنجكاو كودك به سوی تحقیق و پژوهش است.

 ـ راهی برای برقراری ارتباط بین آموزه های قبلی و جدید دانش آموزان فراهم كنید  

ـ فعالیت ها و پژوهش های فوق برنامه را همسو با مباحث درسی انتخاب كنید. 

  ـ كلیه مهارت هایی كه فراگیران را برای آموزش مستقل و انفرادی آماده و آزموده می كند. زمینه سازحضور آنها در جمع و فعالیت های گروهی است.

د ـ آموزش تركیبی یا مختلط  :

نوع آموزش استشیوه آموزشی تركیبی، شیوه ای شامل مجموع شیوه های آموزشی پیشین با تمركز با نیاز فراگیران به  این معنی كه گاه نیاز است تا برای آموزش بهتر دو یا سه شیوه آموزشی اتخاذ شود تا آموزش به بهترین شیوه صورت گیرد.

برای آن كه از این شیوه به نحو احسن استفاده كنید، ابتدا به این پرسش ها در ذهن خود پاسخ دهید؛
 ـ كدام یك از شیوه های آموزشی برای شروع، ادامه و خاتمه كلاس درس كارآمد است؟
 ـ سطح فراگیری دانش آموزان در چه سطحی بوده و برای آموزش به كدام شیوه نیاز دارند؟
 ـاستفاده از چه نوع وسایل و تجهیزات كمك آموزشی برای آموزش مفاهیم درسی مورد نیاز بوده و پاسخگوی نیاز دانش آموزان است؟

 ـ فراگیران با چه شیوه ای درگیر نكات درسی شده و به فراگیری مباحث درسی علاقه مند می شوند؟
 ـ چه شیوه ای می تواند شیرینی و لذت ابتدای بحث را تداوم بخشیده و ذهن فراگیران را به كنكاش وادارد؟

پس از پاسخ به این پرسش ها، طرح آموزشی یا طرح های آموزشی را در ذهن خود انتخاب كرده و به مرحله اجرا گذارید.

گاه لازم است ابتدای بحث را به یك شیوه آغاز كرده و برای تداوم بحث از شیوه های دیگر استفاده كنید.

 و كلام پایانی؛ پژوهشگران معتقدند انتخاب شیوه صحیح و مطابق با نیازهای ذهنی- آموزشی دانش آموزان مهم ترین نكته در آموزش صحیح و علاقه مند كردن دانش آموزان به فراگیری و تداوم فراگیری آموزه ها است.


Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:42 ب.ظ

Wonderful tips. Appreciate it!
venta de cialis canada cialis kaufen wo cialis 10 doctissimo buy generic cialis cialis 100mg suppliers cialis manufacturer coupon generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg best price generic cialis at walmart cialis vs viagra
buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:12 ق.ظ

Really quite a lot of awesome tips.
achat cialis en europe chinese cialis 50 mg cialis 05 cialis vs viagra cialis prezzo in linea basso if a woman takes a mans cialis best generic drugs cialis buying cialis on internet generic cialis tadalafil generic cialis review uk
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:05 ق.ظ

Reliable material. Thank you.
cialis online napol non 5 mg cialis generici enter site very cheap cialis trusted tabled cialis softabs online prescriptions cialis cialis from canada prices on cialis 10 mg cialis with 2 days delivery fast cialis online when will generic cialis be available
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:34 ب.ظ

You definitely made the point!
online prescriptions cialis generic cialis pro american pharmacy cialis only now cialis for sale in us dosagem ideal cialis how to purchase cialis on line cialis bula usa cialis online cialis 30 day sample safe dosage for cialis
buy cialis usa
سه شنبه 13 آذر 1397 11:42 ق.ظ

You've made your point pretty well!!
free generic cialis generic cialis tadalafil tarif cialis france generic low dose cialis cialis 30 day sample cialis canada on line cialis sicuro in linea venta de cialis canada cialis kamagra levitra cialis generique 5 mg
where to buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 12:05 ق.ظ

Whoa tons of very good advice.
cialis lilly tadalafi enter site very cheap cialis cialis prezzo di mercato where do you buy cialis we recommend cheapest cialis buy cheap cialis in uk acheter du cialis a geneve we recommend cialis best buy cialis 5mg prix canadian cialis
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:11 ق.ظ

Wow lots of fantastic tips.
cialis e hiv rezeptfrei cialis apotheke cialis diario compra tadalafil tablets we use it 50 mg cialis dose generic cialis soft gels cialis 30 day sample cialis 5mg billiger cialis 100 mg 30 tablet cialis 5 mg
buy cialis uk
یکشنبه 11 آذر 1397 11:35 ب.ظ

Good tips. Many thanks!
cialis prezzo in linea basso order generic cialis online only best offers 100mg cialis legalidad de comprar cialis effetti del cialis cialis prezzo in linea basso cialis super acti cialis 5 mg buy cialis online napol cialis 20 mg effectiveness
Cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 10:28 ق.ظ

You actually suggested this well.
cialis rezeptfrei prescription doctor cialis cialis ahumada ou acheter du cialis pas cher prescription doctor cialis buy brand cialis cheap cialis professional yohimbe viagra or cialis cialis savings card cialis kamagra levitra
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:44 ب.ظ

Really a lot of very good facts!
cialis 50 mg soft tab 5 mg cialis coupon printable tadalafil 10 mg comprar cialis navarr cialis sans ordonnance cialis side effects cialis online deutschland fast cialis online tadalafilo cialis baratos compran uk
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 10:30 ق.ظ

Thanks. Numerous content.

side effects for cialis overnight cialis tadalafil tadalafil generic cialis 5mg prix cialis en mexico precio brand cialis generic generic cialis review uk precios cialis peru best generic drugs cialis click here to buy cialis
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:10 ب.ظ

Thank you. Lots of material.

cialis preise schweiz cialis diario compra cialis lowest price ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg billiger cialis therapie cialis online cialis e hiv cialis super acti low dose cialis blood pressure
where to buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Regards, A good amount of stuff.

cialis rezeptfrei sterreich click here take cialis cialis australian price cialis flussig achat cialis en suisse cialis without a doctor's prescription wow cialis 20 cialis 20 mg cost safe dosage for cialis generic cialis at the pharmacy
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 12:08 ق.ظ

Thank you. I like it.
we choice free trial of cialis generic cialis 20mg uk enter site very cheap cialis buy cialis online nz click now buy cialis brand compare prices cialis uk compare prices cialis uk click here to buy cialis prices on cialis 10 mg cialis prezzo di mercato
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:47 ب.ظ

Wow many of very good facts!
generic cialis in vietnam cialis 20mg cialis dosage amounts get cheap cialis american pharmacy cialis tarif cialis france cialis online look here cialis cheap canada cialis kamagra levitra generic cialis pill online
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:19 ق.ظ

You actually revealed it exceptionally well.
cialis en mexico precio cialis tadalafil cialis generic availability cialis 5 mg buy cialis vs viagra cialis with 2 days delivery acheter cialis kamagra cheap cialis cialis efficacit compare prices cialis uk
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:06 ب.ظ

You made your position quite well!!
cialis generico en mexico cialis 100mg suppliers cialis authentique suisse side effects of cialis effetti del cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 mg scheda tecnica rx cialis para comprar brand cialis nl the best site cialis tablets
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 09:26 ب.ظ

Reliable posts. Cheers!
cialis prices in england rezeptfrei cialis apotheke cialis purchasing side effects of cialis cialis price in bangalore cilas cialis patentablauf in deutschland cialis 100 mg 30 tablet when will generic cialis be available cialis 10mg prix pharmaci
canadianpharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 05:52 ب.ظ

You mentioned that wonderfully.
canadian medications by mail canada medications cheap canadian cialis canadian online pharmacies legitimate online drug store drugstore online shopping reviews safe canadian online pharmacies pharmacy canada online prescriptions canadian medications list safe canadian online pharmacies
http://viagravipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:48 ب.ظ

Fine data. Regards!
acheter cialis kamagra cialis for bph legalidad de comprar cialis overnight cialis tadalafil cialis lilly tadalafi il cialis quanto costa recommended site cialis kanada achat cialis en itali cialis pills price each cialis professional from usa
http://cialisvv.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:15 ب.ظ

You actually reported that well!
enter site 20 mg cialis cost cialis canadian drugs cialis venta a domicilio 5 mg cialis coupon printable cialis coupon get cheap cialis buy cialis uk no prescription cialis professional from usa cialis sicuro in linea 40 mg cialis what if i take
where to buy viagra cheap
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:35 ق.ظ

With thanks. Numerous tips.

buy cheap viagra online with prescription cheap sildenafil uk viagra cheap levitra buy viagra overnight shipping viagra without presc viagra to buy uk to buy viagra can you buy viagra in stores viagra buy buy viagra without consultation
trusted tabled cialis softabs
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:01 ق.ظ

Thanks a lot, A lot of postings.

precios de cialis generico how do cialis pills work cialis mit grapefruitsaft dose size of cialis american pharmacy cialis click here take cialis how do cialis pills work callus cialis 5mg cialis coupons printable
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:53 ب.ظ

You've made your point.
cialis daily new zealand cialis online deutschland buy brand cialis cheap cialis generique 5 mg cialis usa cost cialis vs viagra cialis for daily use buy cialis online cheapest walgreens price for cialis cialis australia org
Cialis canada
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:58 ب.ظ

Many thanks! Lots of content.

cialis tadalafil click here cialis daily uk cialis canadian drugs cialis online nederland cialis kaufen wo cialis side effects cialis generico in farmacia buy cialis sample pack pastillas cialis y alcoho buy brand cialis cheap
Viagra coupon
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:12 ق.ظ

Amazing information. With thanks.
safe buy viagra online where can you buy viagra online viagra cheap levitra how to buy cheap viagra sildenafil price uk buy sildenafil tablets buy internet viagra buy viagra without presc online viagra cheap viagra no pres
Cialis generic
یکشنبه 5 فروردین 1397 01:14 ق.ظ

You actually explained that superbly!
generic cialis pill online cialis 20 mg cut in half buy cialis online cheapest cialis 5 mg funziona cialis generico postepay cialis generic tadalafil buy cialis lowest price cialis baratos compran uk purchase once a day cialis we use it 50 mg cialis dose
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 09:49 ب.ظ

Thanks. I value this.
cialis venta a domicilio cialis daily reviews order cialis from india cialis professional from usa cialis purchasing tadalafil 5mg cialis 5 effetti collaterali cialis sale online costo in farmacia cialis generic cialis 20mg tablets
Lillie
جمعه 17 آذر 1396 02:49 ق.ظ
This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I have shared your website in my social
networks!
Can exercise increase your height?
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:32 ب.ظ
Superb, what a web site it is! This web site presents valuable information to us, keep it up.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30