تبلیغات
ریاضی - اموزش ریاضی به کودکان
دوشنبه 24 آبان 1389

اموزش ریاضی به کودکان

   نوشته شده توسط: فاطمه اصفهانی    

امروزه همه انسانها باید بتوانند از دانش ریاضیات به گونه ای استفاده كنند و عادی ترین و معمول ترین شیوه استفاده از ریاضیات، به كارگیری روشهای استدلالی و منطق عقلانی در حل مسایل روزمره است.

امروزه همه انسانها باید بتوانند از دانش ریاضیات به گونه ای استفاده كنند و عادی ترین و معمول ترین شیوه استفاده از ریاضیات، به كارگیری روشهای استدلالی و منطق عقلانی در حل مسایل روزمره است.

ریاضیات به عنوان یك تلاش انسانی، علاوه بر كاربردهای متعدد، باعث تقویت قوه استدلال و ایجاد نظم فكری در ذهن دانش آموز می شود. ایجاد نظم فكری در قضایای حساب و هندسه، می تواند موجب برانگیختن حس زیبایی شناختی انسان شود. منطق موجود در درسهای ریاضی باعث می شود كه فرد از مهارت تفكر برتر برخوردار گردد، چنانچه كارشناسان آموزشی می گویند: ریاضیات درسی است برای نمایش قدرت ذهن.

آموزش صحیح ریاضیات یعنی پرورش افرادی منطقی؛ افرادی كه موضوعی را بدون استدلال صحیح و منطقی نپذیرند. ریاضیات، همچنین نحوه استدلال ذهن را فراگیر و قوی می كند.

كودكان قبل از ورود به مدرسه، اطلاعات و دانسته های مقدماتی خود را از محیط زندگی دریافت و كسب می كنند. این اطلاعات اغلب متفرق، سطحی و پراكنده است و از گستردگی و عمق كافی برخوردار نیست.

كودكان با چنین زمینه فكری و تجربی، وارد مراكز آموزش قبل از دبستان می شوند و علاوه بر آن كه از لحاظ فكری و تجربی با هم تفاوت دارند، از لحاظ زبان كه تنها وسیله تفهیم و تفاهم بین آنهاست، با هم فرق دارند. این كودكان، به ویژه در مناطق دوزبانه، علا وه بر این كه با مشكلات فراوان روبه رو هستند بر دشواری وظایف اولیا و مربیان خود نیز می افزایند.

والدین و همچنین مربیان در این دوره سنی، وظیفه ای ویژه به عهده دارند. آنها مجبورند قبل از دست زدن به هركاری، كودكان را از لحاظ زبان گفتاری تقویت كنند و پرورش دهند و آنها را برای فراهم آوردن زمینه های آموزشی مهیا كنند، اطلاعات و دانسته های آنها را به شكل منظم و منطقی درآورند، مفاهیم را عمق ببخشند، رفتارهای كودكانه را در جهت صحیح هدایت كنند، زمینه های اخلاقی، اجتماعی و معنوی را در كودكان پرورش دهند و تحكیم بخشند و آنها را با بینشی توحیدی، از راه شناخت آثار و پدیده های طبیعی به سوی مبدأ آفرینش هدایت كنند.

برای آموزش هر موضوعی در هر سنی به دانش آموز، باید آن را به همان گونه ای كه كودك محیط خود را درك می كند و با همان معنایی كه جهان برای او دارد، بیاموزیم. در حقیقت وظیفه ما ترجمه موضوع به زبان فكری خاص كودك در مرحله رشد اوست.

به بیان دیگر، هر موضوعی را می توان به زبان فكری خاص كودك تبدیل كرد و در قالب معنایی او ریخت و پس از ادامه یافتن رشد، می توان معناها را با عمق و دقت بیشتری بیان كرد.

موضوعات آموزش

آموزش ریاضی شامل فعالیت هایی در جهت تقویت و هماهنگی حواس (چشم و دست) به منظور تقویت و استفاده از عضلات كوچك دست و آماده كردن برای شروع زندگی تحصیلی و استفاده از ابزار آموزشی و حل مسایل ساده به منظور زمینه سازی برای رشد و پرورش جسمی و ذهنی آمده است.

به طبقه بندی، به عنوان عاملی برای زمینه سازی فراگیری مجموعه ها و مجموعه سازی اهمیت داده می شود و سپس به بیان مطالبی چون؛ ترتیب و ردیف سازی، ارتباط و همبستگی، ابقا كمیت (تعداد، سطح، حجم) شمارش بی معنا، شمارش بامعنا و مقابله یك به یك، اندازه ها و مقایسه های آنها، شناخت سكه های رایج و سپس به مفاهیم زمانی اشاره مختصری می گردد.

هدفهای آموزش ریاضی، معمولاً به سه دسته هدف عمده محدود می شود:

۱- هدف های شناختی
۲- هدف های عاطفی
۳- مهارت های ریاضی
هدف های شناختی: شامل دانش نظری و شناختی ریاضیات و قاعدتاً به صورت محتوا و متون درسی ارائه می شوند و موارد زیر را دربرمی گیرند:
اصطلاحات ریاضی؛

دانش مفاهیم؛
روندها و توالی ها؛
دانش معیارها؛
دانش حقایق و خاص؛
دانش قراردادها؛
دانش روش ها.
تذكر: در ریاضیات اصول و قواعد كلی و قابل تعمیم بسیار است.


هدف های عاطفی: كلیه رفتارهایی كه به علاقه، احساس، نگرش ها، باورها و ارزشها مربوط می شوند، در این دسته قرار می گیرند. داشتن اعتمادبه نفس، نداشتن اضطراب، قدرت تصمیم گیری به هنگام حل مسایل ریاضی، نمونه هایی از توانایی عاطفی در ریاضیات است.

اظهار ناامیدی نسبت به یادگیری ریاضیات، یك احساس عاطفی گرم، ولی منفی است. در مقابل داشتن این عقیده كه فرمول های ریاضی را می توان حفظ كرد، یك عاطفه سرد محسوب می شود، زیرا فاقد احساس است.

حیطه عاطفی در ریاضیات را به سه دسته تقسیم می كنند:
باورهای فردی؛

نگرش های فرد نسبت به ریاضیات؛
3-
احساساتی شامل: احساس شادی از حل مسایل غیرعادی یا حظ هنری از استدلال و منطق ریاضی است.
مهارت های ریاضی: مهارت هایی كه حاصل آموزش ریاضی شامل انواع مختلف ذهنی، عملكردی، فرآیندِی، موقعیتی، ارتباطی، پنهان و... است. مهارت های ریاضی مهم در چهار دسته زیر طبقه بندی می شود
:
1-
مهارت های ذهنی: به توانایی تفكر و تجسم اطلاق می شود؛ و در آن دسته فعالیت های ریاضی كه جنبه خلاقیت، ابداع، نوآوری، تجسم و غیره دارند، به كار می رود. (به كارگیری ذهن برای حل مسئله)
.
2-
مهارت های عملكردی: به توانایی تبدیل مهارت ذهنی به عمل یا رفتار گفته می شود. (انجام محاسبات چهار عمل اصلی)

3-
مهارت فرآیندی: بر دانستن چگونگی انجام دادن فعالیت های شناختی دلالت دارد. (توانایی رسم جدول و نمودار)
4-
مهارت موقعیتی: این مهارت به دانستن این كه چه هنگام، دانش های مختلف اجرا می شوند، ارتباط می یابد و به تشخیص اهمیت انجام كار دلالت دارد.

زمینه سازی برای درك مفاهیم ریاضی

كودك برای یادگیری مفاهیم ریاضی در دبستان، باید آمادگی ذهنی لازم را داشته باشد. اساس این آمادگی، درك مفهوم عدد است. بسیاری از والدین در سنین قبل از دبستان، برای تسهیل در امر یادگیری كودكانشان در مدرسه، شمارش اعداد را به آنها می آموزند، غافل از آن كه شمارش اعداد؛ یا به عبارتی دقیق تر، به خاطر سپردن اسامی اعداد، هیچ گونه كمكی به درك مفهوم عدد كه كلید ریاضیات است، نمی كند؛ بلكه آنچه به كودك برای درك این مفهوم یاری می بخشد، تجارب واقعی و عملی او در زمینه های گروه بندی، ردیف بندی (ترتیب) و تقابل یك به یك است. زیرا عدد، یك مفهوم منطقی است كه از تركیب گروه بندی، ردیف بندی و تقابل به وجود می آید.

بدیهی است رشد توانایی های كودك برای تفكر و یادگیری در الگوهای منطقی، از طریق تجربه كودك با اشیا واقعی (دست كاری كردن) حاصل می شود، زیرا كودكان از طریق فعالیت هایشان با اشیا مختلف، می فهمند و درك می كنند، نه از طریق مشاهده اشیا و یا چیزهایی كه راجع به اشیا به آنها گفته می شود.

از این رو فعالیت هایی كه در سنین قبل از دبستان، در زمینه درك مفهوم عدد به كودك داده می شود، بایستی به صورت تجارب واقعی و عملی باشد، نه به خاطر سپردن و حفظ كردن اسامی اعداد

گروه بندی اساس تفكر خلاقه است و مستلزم این توانایی است كه كودك تشابهات و تفاوت های اشیا را تشخیص داده و آنها را به نسبت تشابه و تفاوتشان گروه بندی كند، گروه بندی را می توان براساس معیارهای مختلف، ازجمله رنگ، شكل، مقدار و اندازه انجام داد.


Dura Burn Keto Reviews
یکشنبه 17 شهریور 1398 07:21 ق.ظ
I think this is among the most important information for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark
on few general things, The web site style is great, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers
R6 Credits
پنجشنبه 14 شهریور 1398 08:48 ق.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!
Special Purpose Machine Manufacturer in Philippines
پنجشنبه 14 شهریور 1398 01:53 ق.ظ
There is definately a great deal to know about this topic.
I really like all the points you have made.
Matilde Menendez
چهارشنبه 13 شهریور 1398 05:24 ق.ظ
Hello! I understand this is kind of off-topic however I needed to ask.
Does building a well-established blog such as yours require a large amount of work?
I am completely new to blogging however I do write in my diary everyday.
I'd like to start a blog so I will be able to share my own experience and thoughts online.
Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.

Thankyou!
MapleStory 2 Mesos
یکشنبه 10 شهریور 1398 01:51 ب.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just
curious if you get a lot of spam feedback? If so how
do you protect against it, any plugin or
anything you can advise? I get so much lately it's driving me crazy so any help is
very much appreciated.
Roblox Robux
سه شنبه 5 شهریور 1398 04:55 ب.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your site. It's a very
easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit
more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Fantastic work!
Alor Blend Serum Ingredients
دوشنبه 4 شهریور 1398 03:59 ب.ظ
I usually do not leave a ton of responses, however I read a few of the remarks here ریاضی -
اموزش ریاضی به کودکان. I actually do have a couple of
questions for you if you do not mind. Could it be just me or does it
give the impression like a few of the responses look like they are left by brain dead people?
:-P And, if you are posting on other places, I'd like to keep up
with you. Could you list of the complete urls of your social networking pages
like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?
Rocket League Items
دوشنبه 4 شهریور 1398 03:58 ب.ظ
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new
iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all
your posts! Carry on the outstanding work!
cloud server
چهارشنبه 30 مرداد 1398 11:15 ب.ظ
Your style is really unique in comparison to other folks I've read stuff from.
Thanks for posting when you have the opportunity,
Guess I'll just book mark this web site.
Matilde Menendez
سه شنبه 29 مرداد 1398 06:32 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a good idea,
piece of writing is fastidious, thats why i have read it entirely
FIFA 20 Coins">FUT
شنبه 26 مرداد 1398 11:43 ب.ظ
Hello, I think your site might be having web browser compatibility problems.

Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if
opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.

I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful website!
The Division 2 Credits
شنبه 26 مرداد 1398 05:04 ب.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across this board
and I to find It truly useful & it helped me out a lot.

I'm hoping to present something again and aid others
like you helped me.
http://duraburnketo.org/
سه شنبه 22 مرداد 1398 04:51 ب.ظ
Hi there, yes this article is really fastidious and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

thanks.
Matilde Menendez
سه شنبه 22 مرداد 1398 09:24 ق.ظ
If you desire to increase your experience just keep visiting this website
and be updated with the hottest gossip posted here.
game coins for sale
شنبه 19 مرداد 1398 11:44 ب.ظ
fantastic post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not realize
this. You must continue your writing. I'm confident, you've a great readers' base already!
슬롯추천
چهارشنبه 16 مرداد 1398 02:32 ق.ظ
Incredible! This blog looks just like my old one! It's on a completely different topic but it has pretty
much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
Neptune Enhance Male Enhancement Pills
جمعه 4 مرداد 1398 09:39 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker
who had been doing a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending the time to discuss this
issue here on your internet site.
Trent
شنبه 29 تیر 1398 03:00 ق.ظ
Very fantastic information can be found on web blog.
Dura Burn Keto Side Effects
چهارشنبه 26 تیر 1398 06:03 ب.ظ
You made some good points there. I did a search on the subject and found most persons
will consent with your site.
Cure Soft Skin Review
چهارشنبه 26 تیر 1398 04:29 ب.ظ
Keep up the great piece of work, I read few content on this internet site and I conceive that your site is real interesting and holds bands of good information.
new post from fitbodyketoweightloss.com
چهارشنبه 26 تیر 1398 04:11 ب.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This
piece of writing posted at this website is genuinely fastidious.
Total Reaction Hemp Oil Price
چهارشنبه 26 تیر 1398 03:17 ب.ظ
You have brought up a very wonderful points, thank you
for the post.
http://mega10boost.org/
چهارشنبه 26 تیر 1398 03:06 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I
find this topic to be actually something which I think I would never understand.

It seems too complicated and very broad for me. I am
looking forward for your next post, I will try
to get the hang of it!
http://hardstuffmaleenhancement.com/
چهارشنبه 26 تیر 1398 01:52 ب.ظ
I do believe all of the concepts you've presented to your post.
They're really convincing and can definitely work.
Still, the posts are too brief for novices. May you please extend them
a little from subsequent time? Thanks for the post.
http://ketoquickdiet.com/
چهارشنبه 26 تیر 1398 04:32 ق.ظ
Howdy! Would you mind if I share your blog with my twitter group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Thanks
Natural Biogenics Forskolin
یکشنبه 23 تیر 1398 06:28 ب.ظ
I need to to thank you for this fantastic read!!

I certainly loved every little bit of it. I have got you saved as a favorite to check out new things you post?
Hard Stuff Male Enhancement
یکشنبه 23 تیر 1398 05:43 ب.ظ
As a Newbie, I am constantly browsing online for articles that can benefit me.
Thank you
Tone Keto Side Effects
شنبه 22 تیر 1398 07:13 ب.ظ
Thank you for sharing with us, I conceive this website truly stands out :D.
http://krygenxl.org/
شنبه 22 تیر 1398 10:02 ق.ظ
As the admin of this web page is working, no hesitation very
rapidly it will be famous, due to its quality contents.
http://toneketo.net/
جمعه 21 تیر 1398 04:53 ب.ظ
F*ckin' amazing things here. I am very satisfied
to look your post. Thank you a lot and i am having
a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30